Barrett waardenscan

Wat is de Barrett Waardenscan?

De Barrett Waardenscan is een methode om de de persoonlijke waarden van medewerkers, de huidige cultuurwaarden en de gewenste cultuurwaarden van de organisatie in kaart te brengen. Dit gebeurt door middel van de Cultural Transformation Tools.

 

Barrett Waardenscan en entropie


De Barrett Waardenscan wordt door 0 Entropy veelvuldig voor opdrachtgevers uitgevoerd. Het blijkt telkens weer een heel goede gespreksopener. Bij de Waardenscan wordt gekozen uit een lijst met waarden. Naast positieve waarden meet de Waardenscan ook mogelijk beperkende waarden die aanwezig zijn in de organisatie, ofwel ‘entropie’. Voorbeelden van waarden die entropie veroorzaken zijn bureaucratie, manipulatie en macht. Het gemeten percentage entropie houdt direct verband met medewerkersbetrokkenheid, klanttevredenheid en het (financieel) resultaat.

Met de Barrett Waardenscan wordt het ongrijpbare en onzichtbare, gemakkelijk meetbaar en bespreekbaar. Hierdoor kan bewust en samen worden gekozen voor een andere richting.

Top